Schei-den.nl beschikt over een groot netwerk om samen te werken. Zo zijn er altijd “korte lijntjes” en is informatie sneller beschikbaar. Daarnaast heb ik contact met andere mediators, om zo de kennis te vergroten, nieuwe methodes te bespreken en (geanonimiseerde) ervaringen uit te wisselen:

Leonie Poth; vergevingscoach en mediator
Als collega mediator is Leonie een goede sparringpartner. Op het vlak van scheidingsmediation werken we als onafhankelijke en zelfstandige mediators samen. Daarnaast biedt Leonie Poth het programma Vergevingscode. Een programma gericht op accepteren en afsluiten, loslaten en verbinden. Niet zozeer voor de ander, maar voor jezelf om in liefde, compassie en vrijheid je levenspad te vervolgen. 

Martine Stavenga van Over&Uit
Martine is eveneens een goede sparringpartner! Zij heeft een grote kennis op de financiële afwikkeling van een scheiding. Daarnaast heeft ze een betrouwbare kijk op het vraagstuk “scheiden of blijven”.