Ouderverstoting is wellicht de meest onzichtbare vorm van kindermishandeling!

De ouder die de andere ouder verstoot, stelt meestal de andere ouder voor als:

  1. Liefdeloos, onveilig en niet beschikbaar
  2. Zorgt ervoor dat de kinderen van de andere ouder vervreemd wordt
  3. De andere ouder wordt teniet gedaan in de gevoelswereld en het leven van het kind

Als een kind zegt, ik wil mijn vader of moeder niet meer zien en het is niet door de andere ouder mishandeld, dan moet je je toch echt afvragen wat er aan de hand is.
Niets is zo vernietigend als een kind dat niet beide ouders (mag) ziet(n). Op latere leeftijd zal het kind hier veel hinder van ondervinden!

Ouderverstoting

Enkele kenmerken van ouderverstoting:

  • “Jouw vader / moeder heeft ‘ons’ in de steek gelaten. Hij/zij wordt nu gelukkig met die andere vrouw/man.”
  • Continu creëren van chaos, verwarring en onrust. Eerst op een bezoekdag niet kunnen, en dan tegen de kinderen zeggen, “zie je wel, papa / mama komt de afspraken niet na.”
  • Een onvergefelijke gebeurtenis tot in den treure herhalen.
  • Normale interesse van de andere ouder bestempelen als lastig vallen of verstoring van de rust.
  • Termen gebruiken al “heel erg”, “niet normaal’ etc.
  • De macht aan het kind geven, in plaats van de andere ouder. “Zie je wel, Pietje wil niet naar jou”.
  • Papa / mama ging vroeger nooit naar de voetbal, zwemles o.i.d met jou. Denk je dat hij / zij dat nu ineens wel wil? En heeft hij / zij daar nu ineens wel tijd voor?

Wat kun je het beste doen als je vermoedens hebt van ouderverstoting?

1. De kinderen geen tijd gunnen, zorg dat ze zo snel mogelijk weer omgang hebben met beide ouders!
2. Vraag waarom ze niet naar de andere ouder willen en haal mooie herinneringen met hen op aan de andere ouder.
3. Leg uit, dat ze niet hoeven te kiezen! Ze mogen van beide ouders houden.

 

Kinderen hebben het zo al moeilijk genoeg met de scheiding….

Voor meer informatie:
De familie academie; Erna Janssen
Sietske Dijkstra
Monique Meulemans heeft een pakkend boek hierover geschreven!