pensioenverdeling bij scheiding

Pensioenverdeling bij echtscheiding?
Onder de huidige wetgeving is de regel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, verdeeld wordt tussen de beide ex-echtgenoten. Dit heet de Wet Verevening Pensioenrechten. Dit moet binnen twee jaar na de scheiding worden verzocht bij de pensioenaanbieder.

Op deze wet is in de loop van de tijd nog wel eens kritiek geweest. Hierdoor is een nieuwe wet ontstaan; De Wet pensioenverdeling bij Scheiding, welke in juli van dit jaar in zou gaan.
Omdat het hele pensioenstelsel wordt gewijzigd, heeft men besloten deze nieuwe wet uit te stellen tot 2027.

Wat gaat er dan veranderen?
In de nieuwe wet zal conversie de standaardregel worden. Wat is conversie?
Bij conversie wordt de helft van het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk samengevoegd met de helft van het opgebouwde partnerpensioen. De conversie wordt automatisch doorgevoerd, er hoeft dus geen verzoek meer worden verzonden naar de pensioenuitvoerder.

Heeft u vragen wat dit voor u kan betekenen, neem dan gerust contact op. Of bekijk de website van de overheid omtrent informatie over pensioen en echtscheiding.