Deskundige begeleiding

Door uw scheiding te laten regelen door een onpartijdig deskundig adviseur voorkomt u langslepende procedures en uitspraken van Rechters, wat voor beide partijen niet gunstig kan uitpakken. Als u voor echtscheidingsbemiddeling kiest, neemt u op vrijwillige basis deel aan de gesprekken. Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en vallen onder de geheimhoudingsplicht. U kunt zelf aangeven, waar u wilt dat de gesprekken plaatsvinden, bij u thuis of bij mij op kantoor.

Ouderschapsplan

Omdat ieder kind, ook na de scheiding, recht heeft op een gelijkwaardige opvoeding en verzorging door beide ouders, is men vanaf 1 maart 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In deze overeenkomst worden de afspraken met betrekking tot zorg- en opvoedingstaken van de kinder(en) vastgelegd.

Hier kan men denken aan:

  • Hoofdverblijfplaats van het kind
  • De dagelijkse zorg voor de kinderen (eten en drinken)
  • School, sport, kapper, kleding
  • Medische zorg
  • Informatiewisseling tussen de ouders
  • Financiële afspraken
  • Omgangsregeling, wanneer is het kind bij welke ouder

Ik probeer , als het mogelijk is gezien de leeftijd, het kind er zelf ook bij te betrekken. Hierdoor ontstaan duidelijke afspraken waarin iedereen zich kan vinden. Uiteraard kan in goed overleg, en wanneer alle partijen er zich in kunnen vinden, hier ook flexibel invulling aan gegeven worden. Het gaat immers om het belang van het kind! We stellen tijdens één van de gesprekken het ouderschapsplan samen op en geven hier een zo optimaal mogelijke invulling aan, zodat het kind zo weinig als maar mogelijk is bij een scheiding, keuzes en veranderingen hoeft mee te maken. Indien het kind / de kinderen problemen hebben of zo verward zijn, behoren individuele afspraken met het kind / de kinderen ook tot de mogelijkheden.

Verdelen bezittingen

In onderling overleg worden de bezittingen en eventuele schulden verdeeld. Wat hier belangrijk is, hoe jullie destijds getrouwd zijn, op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen.

Er moet bepaald worden wie er in de voormalige echtelijke woning blijft wonen of dat deze verkocht moet worden.

Hiermee hou ik rekening met de nieuwe eigen woning regeling. Daarnaast maken we verdeling van de inboedel.

Vervolgens kijken we naar de pensioenen, lijfrentes en verzekeringen. Wie heeft waar recht op en hoe kunnen we hier fiscaal een zo gunstig mogelijke oplossing voor vinden.

Samen maken we een overzicht waar het hele financiële plaatje helder wordt en maken we een verdeling van de bezittingen en schulden, zodat de verdeling voor beide partijen ook fiscaal zo voordelig mogelijk is en niet één van de partijen in het jaar na de scheiding voor een enorme belastingaanslag komt te staan.

Alimentatie

Op basis van jullie inkomsten wordt een berekening gemaakt voor de te betalen / ontvangen kinderalimentatie. De kinderalimentatie wordt berekend op basis van de Tremanormen en de juridische spelregels, de hiervoor gelden.

Na de berekening van de kinderalimentatie wordt een eventuele berekening voor de partneralimentatie gemaakt. Hierna worden de bedragen opnieuw bekeken, en uitgerekend wat de fiscale gevolgen zijn voor beide partners.

Mocht er gezien de toeslagen en persoonsgebonden aftrek en het kindgebonden budget een niet reële verhouding ontstaan, worden de bedragen van beneden naar boven herrekend. Hierdoor kan ik een optimale berekening voor beide partijen maken.

Ook als jullie situatie na verloop van tijd is veranderd, kan ik jullie kinder- en/of partneralimentatie opnieuw berekenen.

Echtscheidingsconvenant

Nadat we alle zaken emotioneel, juridisch en financieel op een rijtje hebben gezet, stellen we het echtscheidingsconvenant op. Dit convenant houdt in dat alle gemaakt afspraken in deze overeenkomst vastgelegd worden.

Doordat we samen alle zaken goed doordacht besproken hebben, voorkomt dit een onnodige en energievolle financiële en / of juridische nasleep. Hierdoor wordt ook een goed beeld gegeven, wat de gevolgen voor de partijen zijn op financieel en juridisch gebied.

Dit convenant wordt vervolgens samen met het ouderschapsplan ingediend bij de rechtbank, waarna de rechter zijn uitspraak kan doen en indien iedereen akkoord is en kan de echtscheiding worden ingeschreven in het register van de Burgerlijke stand

Door deskundig advies voorkom je veel onnodige problemen.