relatietherapie

Relatietherapie; 10 Communicatie regels

 1. Vermijd tegenstrijdige communicatie
  • vermeld jouw verwachtingen
 2. Gebruik ik-zinnen
  • vermijd jij-zinnen (niet jij maakt me verdrietig, maar ik voel me verdrietig)
 3. Ga geen gedachten lezen
  • doorvragen
 4. Wees niet te hard, maar ook niet te zacht
  • confronteer iemand zonder sarcasme, minachting en cynisme, hierdoor ontstaan mooiere inzichten
 5. Aanvaard een “nee”
  • accepteer dat ieder een eigen manier van kijken heeft.
 6. Blijf bij het gespreksonderwerp
  • blijf bij één onderwerp per keer, Focus brengt helderheid
 7. Vermijd absolutisme (uitgaan van vaststaande feiten) “nooit” , “altijd” , “zo ben ik”
  • dit heeft een verlammende werking en wekken de indruk dat er toch niets aan gedaan kan worden
 8. Creëer gunstige omstandigheden
 9. Luister en parafraseer
  • in eigen woorden zeggen wat de ander zojuist gezegd heeft.
 10. Maak onderscheid tussen expressie, discussie en onderhandeling

Heeft u na het lezen toch nog vragen of wilt u meer weten over het relatietherapie traject. Neem gerust contact op of lees hier meer over relatietherapie.