Het wordt er niet makkelijker op! Partneralimentatie en kindgebonden budget

Op 7 juli jl.(2017 heeft de Hoge Raad beslist op de prejudiciële vragen welke waren gesteld door het Hof Den Haag. De vraag was wat er moest gebeuren met het KGB bij het bepalen van de behoefte van de alimentatie gerechtigde. Moet het Kind Gebonden Budget worden beschouwd als inkomen dat voorziet in een deel van de behoefte, of moet het KGB worden beschouwd als een aanvullende inkomensafhankelijk en ondersteunende maatregel die voor het bepalen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde  buiten beschouwing moet worden gelaten.

De Hoge Raad heeft beslist dat het KGB buiten beschouwing moet blijven bij het bepalen van partneralimentatie . Met de uitspraak is aangesloten bij een eerdere uitspraak van de Hoge Raad waarin werd beslist dat huurtoeslag en zorgtoeslag geen inkomensbestanddelen zijn.

De uitspraak betekent dat voor de berekening van kinderalimentatie  het KGB wel wordt meegenomen in het inkomen en dat dat voor de berekening van partneralimentatie buiten beschouwing blijft.

Wat verandert er voor u?

Neem voor meer informatie contact met ons op.