Deze wet treedt 1 januari 2018 in werking.

Het huwelijksgoederenregime wijzigt per 1-1-2018. Voor nieuw gesloten huwelijken geldt de algehele gemeenschap van goederen niet meer als de standaard. Vanaf 1 januari 2018 ontstaat er op basis van de wet slechts een beperkte gemeenschap van goederen. Er ontstaan dus 3 vermogens.

Dit houdt in dat alles wat voor het huwelijk onderdeel van het privé vermogen was privé blijft. De gemeenschap wordt beperkt tot tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen. Nog altijd kan via notariële akte huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt (toch een algehele gemeenschap van goederen of gehele uitsluiting. Ook nieuw is dat schenkingen en erfenissen voor en tijdens het huwelijk buiten de beperkte gemeenschap blijven.

Huwelijken afgesloten voor 1-1-2018 zullen nog onder het oude regime blijven vallen, dus zonder huwelijkse voorwaarden zal er een algehele gemeenschap van goederen zijn.

Meer informatie? Neem gerust contact op!