Vrijdag 9 oktober jl. gaf de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege in Nederland – het verlossende woord ( http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011). Het kindgebonden budget moet voortaan worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder en niet langer in mindering worden gebracht op de kosten van een kind.

Gevolg hiervan is met name voor betalende ouders nadelig. De alimentatie zal door deze uitspraak hoger uitvallen dan wanneer wordt gerekend conform de aanbeveling uit het Trema-rapport die nu dus is overruled door de uitspraak van de Hoge Raad. Hoewel de uitspraak op evenveel voor- als tegenstanders zal kunnen rekenen is het goed dat er duidelijkheid is. De uitspraak zal wel aanleiding zijn voor wijzigingsverzoeken. Check dus of de uitspraak van de Hoge Raad ook in uw situatie tot een wijziging van de huidige kinderalimentatie kan leiden.