De alimentatie wordt ieder jaar verhoogd met een percentage. Dit percentage wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

Voor 2024 bedraag het percentage 6.2%. Dit houdt in dat het bedrag dat afgelopen jaar betaald werd, met 6.2 % wordt verhoogd vanaf 1 januari 2024.

Index alimentatie