Besparing erfbelasting mogelijk!

Wanneer u getrouwd/geregistreerd partner bent of van plan bent een huwelijk/geregistreerd partnerschap te gaan sluiten is het volgende voor u van belang. Vanaf 1 januari 2018 kunt u door middel van een insluitingsclausule zelf bepalen of privévermogen gemeenschappelijk vermogen wordt. Hierdoor kan wellicht erfbelasting worden bespaard.

Welke beslissing u moet nemen

Om te kunnen beoordelen of het maken van een insluitingsclausule voor u gunstig kan zijn is van belang om de gevolgen van deze ontwikkeling voor uw situatie in kaart te brengen. Dit kunt u (deels) zelf organiseren of wij kunnen dit samen met u doen.

Wat moet worden gedaan

Bepaald moet worden wat uw mogelijkheden zijn omtrent het maken van een insluitingsclausule. Belangrijke vragen die hiermee samenhangen:

Heeft u privévermogen?

Is dit privévermogen verkregen door erfenis of schenking? Is aan deze verkrijging een uitsluitingsclausule verbonden?

Hoeveel privévermogen heeft u? Hoeveel privévermogen heeft uw partner? Hebben u en uw echtgenoot gemeenschappelijk vermogen?

Wie zijn uw erfgenamen? Heeft u een testament gemaakt?

Toelichting

Met een insluitingsclausule kunt u bepalen dat een schenking of erfenis in uw huwelijks/partnerschapsgoederengemeenschap valt. Hierdoor kan minder erfbelasting verschuldigd zijn als uw huwelijk eindigt door overlijden. Deze insluitingsclausule moet bij notariële huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd. Daarbij mag geen sprake zijn van onredelijke vermogensverschuiving omdat anders schenkbelasting verschuldigd is. Let wel op dat een uitsluitingsclausule die is verbonden aan een schenking of erfenis kan er voor kan zorgen dat de insluitingsclausule niet werkt.

Vervolgstap

U kunt uiteraard contact met mij opnemen. U kunt mij het beste bereiken via info@schei-den.nl  of via 06-15139770]