Huwelijkse voorwaarden omgezet in gemeenschap van goederen

Wat gebeurt er als huwelijkse voorwaarden zijn omgezet in gemeenschap van goederen? Moet bij echtscheiding dan alles gelijk worden verdeeld?

Kees en Mia zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Samen hebben ze een maatschap in de agrarische sector, dat al generaties lang eigendom is van de familie van Kees.

Dan wordt in overleg met de accountant de huwelijkse voorwaarden omgezet in een algehele gemeenschap van goederen. Vooral fiscale motieven spelen hierbij een rol.

Een jaar later vraagt Mia echtscheiding aan. Ze vindt dat ze uit elkaar gegroeid zijn en ziet het niet zitten om haar leven lang verder met Kees te delen. Door de nieuwe huwelijkse voorwaarden moet het gemeenschappelijk vermogen tussen Kees en Mia worden verdeeld. Ieder heeft recht op de helft. Kees is het er daarmee niet eens. Hij wil dat de echtscheiding wordt afgehandeld op basis van de ‘oude’  huwelijkse voorwaarden, waarbij iedere gemeenschap van goederen wordt uitgesloten.

Kees was op de hoogte dat de gewijzigde huwelijkse voorwaarden fiscaal gunstig zou zijn in het geval van overlijden. Mia zou dan minder erfbelasting te hoeven betalen. Hij wist niet dat de nieuwe voorwaarden ook zouden gelden in geval van echtscheiding. Daarbij vindt hij het niet eerlijk, dat Mia al wist dat ze wilde scheiden, toen ze bij de notaris zaten. Hij vindt dat de nieuwe huwelijkse voorwaarden zijn ontstaan door bedrog en misbruik van de omstandigheden en dwaling.

Voor bedrog is echter vereist, dat Mia zou hebben aangestuurd op nieuwe huwelijkse voorwaarden door een onjuiste mededeling of door het bewust verzwijgen van belangrijke feiten. Dat is hier niet het geval. Als Kees vermoedt, dat Mia al wist dat ze van hem wilde scheiden, dan moet hij dat kunnen bewijzen.

Voor misbruik van de omstandigheden is vereist dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid, zoals afhankelijkheid, onervarenheid of een slechte geestestoestand bij Kees. Mia moet daar misbruik van hebben gemaakt. Volgens de rechter is hiervan geen sprake.

Ook van dwaling is geen sprake, aangezien de  huwelijkse voorwaarden zijn gewijzigd op advies van de accountant.

Mia mocht ervan uitgaan dat Kees voldoende was geïnformeerd.

Conclusie: de nieuwe huwelijkse voorwaarden worden niet vernietigd. Het gemeenschappelijk vermogen moet gelijk worden verdeeld, Mia heeft recht op de helft van de waarde.