Ieder huwelijk verdient een respectvolle afsluiting

Alimentatie

Wat wordt meegerekend voor de berekening van de alimentatie. En wat is het verschil tussen partner- en kinderalimentatie.

Wet Herziening Partneralimentatie

2023-01-24T15:08:59+01:001 januari 2021|

Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking

Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie aan. Door deze wetswijziging wijzigt de maximale wettelijke duur van het recht op partneralimentatie. De wijzigingen gaan  in op 1 januari 2020. In dit artikel lees je wat er verandert en wat hiervan de gevolgen zijn.

  • Om […]

Partneralimentatie;fiscale veranderingen

2023-01-24T15:11:25+01:001 januari 2020|

 

Vanaf 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimenatie stapsgewijs worden verlaagd. Dit houdt in, dat de partneralimentatie in de meeste gevallen moet worden herberekend en worden verlaagd. De wijziging heeft dus ook gevolge voor de ex-partner die daarmee een lager bedrag zal ontvangen. Voor de ex-partner is dit een extra nadeel, omdat ook de duur van de […]

Partneralimentatie en kindgebonden budget

2023-01-24T15:10:48+01:007 juni 2017|

Het wordt er niet makkelijker op! Partneralimentatie en kindgebonden budget

Op 7 juli jl.(2017 heeft de Hoge Raad beslist op de prejudiciële vragen welke waren gesteld door het Hof Den Haag. De vraag was wat er moest gebeuren met het KGB bij het bepalen van de behoefte van de alimentatie gerechtigde. Moet het Kind Gebonden Budget worden beschouwd als […]

Initiatiefwetsvoorstel automatisch gezag 19-05-2016

2023-01-24T15:06:26+01:0010 oktober 2016|

Ongetrouwde vaders moeten automatisch gezag krijgen op het moment dat zij hun kind erkennen. Dit vindt D66. De partij komt met een initiatiefwetsvoorstel om dit te regelen.

Ben je getrouwd en krijg je kinderen, dan krijgen allebei de ouders automatisch het gezag. Bij ongehuwde stellen is het alleen de moeder die het gezag krijgen. De meeste mensen vergeten vervolgens […]

Kindgebonden budget en kinderalimentatie 09/10/2015

2023-01-24T15:04:43+01:0010 november 2015|

Vrijdag 9 oktober jl. gaf de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege in Nederland – het verlossende woord ( http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011). Het kindgebonden budget moet voortaan worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder en niet langer in mindering worden gebracht op de kosten van een kind.

Gevolg hiervan is met name voor betalende ouders nadelig. De alimentatie zal […]

Ga naar de bovenkant